SCOPUL ÎNFIINŢĂRII ŞCOLII

 

Şcoala Postlceală Sanitară "Sfântul Ioan" a fost înfiinţată în cadrul Fundaţiei Profesia, fiind autorizată de Ministerul Educaţiei Naţionale prin O.M. 5621/10.10.2011, pentru pregătirea absolvenţilor de liceu, în specializarea "Asistent medical generalist".

Înfiinţarea Scolii Postliceale Sanitare "Sfântul Ioan", răspunde numeroaselor cerinţe ale absolvenţilor de liceu din această Capitală, de a se pregăti în profesii de nivel mediu avansat din domeniul sanitar.

S-a optat pentru "Asistent medical generalist", întrucât această specializare constituie categoria profesională de nivel mediu, cea mai căutată din domeniul sanitar, absolvenţii având posibilităţi reale de încadrare în ţară şi străinătate.

 

Argumente pentru alegerea Şcolii Postliceale Sanitare "Sfântul Ioan"

- prin pozitia sa în centrul Bucureştiului, şcoala noastră asigură acces rapid şi uşor din toate zonele capitalei

- sălile de clasă şi laboratoarele sunt dotate cu mijloace de învăţământ moderne care asigură desfăşurarea aplicată a procesului de învăţare

- profesorii au experienţă în învăţământul privat, performant, fiind dedicaţi activităţilor didactice diferenţiate şi indivualizate, în funcţie de nivelul şi ritmul de învăţare al elevilor

- toate activităţile educative sunt orientate în direcţia formării asistenţilor medicali ca personalităţi active şi competitive în societatea actuală şi viitoare.

 

Elevii şcolii în practică la spitale