BAZA MATERIALĂ

Şcoala Postliceală Sanitară "Sfântul Ioan" dispune de spaţii moderne de învăţământ, cu săli de curs personalizate, săli de demonstraţii şi laboratoare de informatică şi fizică dotate cu mijloace audio-video necesare desfăşurării actului ddidactic aplicat. Laboratorul de informatică dispune de o reţea de calculatoare conectate permanent la reţeaua Internet ce pot fi accesate de elevi în cadrul orelor de tehnologia informaţiilor, a orelor de laborator clinic, dar şi în afara orelor de studiu, pentru aprofundarea cunoştinţelor. Sălile de curs şi sălile de demonstraţii sunt dotate cu videoproiector, ecran de proiecţie şi calculatoare portabile (laptop) pentru proiectarea de materiale didactice, prezentări, filme cu subiecte medicale, etc.. Întreaga şcoală este conectată la reţeaua Internet prin tehnologia WiFi.

Baza materială pentru insturirea clinică este asigurată de spitale reprezentative din Bucureşti cu care şcoala are contracte încheiate: Spitalul Colţea, Spitalul Sfântul Ioan, Spitalul N. Malaxa, Spitalul Dr. C. Angelescu.

Şcoala dispune de bibliotecă unde au acces toţi elevii şi cadrele didactice,. Elevii au fişe de cititor şi pot accesa fondul de carte al bibliotecii atât în timpul orelor de curs cât şi pentru studiu individual.